Эдийн засаг

Чанаргүй зээл 2,7 дахин өсжээ
2021 оны 02 сарын 19 292 123
Махны үнэ бага зэрэг буурчээ
2021 оны 09 сарын 16 59 123